Vad är en doula?

En doula är ett stöd under förlossningen och bidrar med kontinuitet genom att man har träffats innan förlossningen och genom att doulan är med på hela förlossningen – om förlossningen blir väldigt lång (mer än ett dygn tex så behöver även doulan vila och oftast kan doulan då kalla in en back-up doula).

En doula ersätter inte en parter eller annan stödperson utan hjälper den personen att vara ett bra stöd för den födande. En doula hjälper och stöttar den födande till den förlossningen hon vill ha. En doula har ingen medicinsk utbildning och inget medicinskt ansvar. En doulas främsta uppgift är att skapa en lugn och trygg atmosfär kring den födande vilket underlättar under en förlossning.

Andning, avslappning, ljud och positivt tänkande är de vanligaste verktyg som en doula använder. Olika ställningar och rörelser används också. Som födande och stödperson bestämmer ni vilken typ av stöd och hjälp ni vill ha av en doula.

Jag som doula jobbar inte för en naturlig förlossning utan medicinsk smärtlindring eller andra medicinska ingrepp utan jag jobbar för att den födande ska få en så positiv upplevelse som möjligt. Det kan vara genom att påminna om att kvinnan ville bada under förlossningen, genom att stötta kvinnan tills en epidural kan läggas, genom att stötta vid en kejsarfödsel, genom avslappning och användande av andningsövningar. Vad en postitiv förlossning innebär för just dig pratar vi om innan förlossningen.

ODIS är Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige och på deras hemsida kan du läsa mer om doulor.